fredag 15 september 2017

Framvagnsinställning - när behövs det?

En korrekt framvagnsinställning innebär att man korrigerar hjulens upphängning så de följer de specifikationer som tillverkaren anger. Hjulen kommer då peka rakt framåt vid nolläget, och det gör att de kan drivas framåt på axeln som på det mest optimala sättet. En framvagnsinställning behöver göras med jämna mellanrum eftersom vanlig användning av ett fordon sliter på de olika delarna av axeln. Det finns vissa tecken att vara uppmärksam på som också avslöjar om det kan vara dags att göra en ny inställning. En av de saker man oftast upptäcker först är att bilen inte reagerar direkt när man svänger på ratten. Det kan också ta sig uttryck i att ratten inte genast går tillbaks till utgångsläget efter att man gjort en sväng. Också om man märker att slitytan på däcken nöts ojämnt är det skäl att se över hjulvinklarna, likaså om bränsleförbrukningen är högre än den normalt sett brukar vara.
  • När hjulen slits ojämnt
  • När man upplever skakningar vid körning
  • När bilen drar ovanligt mycket bränsle
  • Om fordonet drar åt ena hållet
  • Vid byte av stötdämpare
Om man byter stötdämpare på bilen behöver man nästan alltid göra en framvagnsinställning. Ibland påverkar bytet inte hjulen, men för att vara på den säkra sidan rekommenderas det alltid. Att ha en korrekt inställning ger ökad komfort vid körning, minskar bränsleförbrukningen och förlänger däckens livslängd. Framförallt är det också ett sätt att se till att man är säker på vägarna, när man kan lita på att bilen lyder när man svänger på ratten. Det kan också vara värt att veta att om man kör in i en trottoarkant eller ner i en grop så kan inställningen rubbas. Märker man efter en sådan incident att bilen inte beter sig likadant bör man korrigera inställningen.
Så här gör du en framvagnsinställning
En framvagnsinställning är svår att göra själv helt utan kunskap. Det handlar om noggranna inställningar och utan rätt verktyg och erfarenhet är det svårt att få till en optimal inställning. Det man däremot kan göra själv om man tror att bilen är i behov av en ny inställning är att göra en markering mitt på båda framdäckens slityta, och sedan rulla fram däcken tills att markeringarna pekar rakt framåt. Därefter mäter man avståndet mellan däcken. Däcken skall sedan rulla 180 grader bakåt, så markeringarna pekar åt motsatt håll. Där gör man en ny mätning. Om man får fram olika avstånd är man i behov av en framvagnsinställning, Det är möjligt att trixa själv med detta, men krångligt att mäta och få en exakt inställning.
Den allra säkraste formen av framvagnsinställning får man på en bilverkstad. Många har lasermätare och kan få fram exakta vinklar och på så sätt ställa in däcken helt i enlighet med tillverkarnas specifikationer. På en verkstad kan de också kontrollera så att alla spindelleder och bussningar fungerar som de skall. Förutom laserverktyg använder många verkstäder också maskiner med kameror som självmant korrigerar ens framvagnsinställning så den ligger precis som den skall. De flesta verkstäder gör inställningen, det som däremot kan skilja är vilken utrustning de har att tillgå. Det kan därför vara lönt att kolla upp verkstaden innan man lämnar in bilen så att de har tillräckligt avancerade verktyg.
Kostnader (vad är normalt)?
Priset för en framvagnsinställning på en bilverkstad varierar kraftigt. Många tar betalt per timme och kan därför inte avgöra på förhand vad kostnaden kommer bli. Generellt sett kan man säga att det som också avgör priset är vilken modell bilen har, då en del bilar kräver mer arbete än andra. På internet kan man också begära offerter från verkstäder och få ett ungefärligt pris på vad en ny inställning skulle kosta. På flertalet verkstäder kan de även erbjuda en kontroll av inställningarna för ett par hundralappar, och sedan ge ett pris för vad det skulle kosta att korrigera eventuella fel.
Om du är osäker på om du behöver en framvagnsinställning skall du först och främst undersöka däcken och tänka över hur bilen beter sig på vägarna. Det går också bra att kontakta olika verkstäder för råd och för att fråga om mer exakta prisuppgifter. Det är omöjligt att säga ett exakt hur ofta man behöver göra en framvagnsinställning eftersom det är beroende av hur bilen använts. Ta för vana att alltid ställa in när du byter stötdämpare, och be verkstaden kolla inställningarna när bilen lämnas in på service. En rätt inställd bil kommer i det långa loppet dra ner på kostnaderna för nya däck och bränsle.


Inga kommentarer:

Senast lästa post

BILDER PÅ SNYGGA FÄLGAR *VARNING SNYGGA BILDER*